Ochrana osobných údajov

Copyright

Autorské práva na všetok obsah na tejto webovej stránke vlastní spoločnosť M8M Fotografie Marián Mojžita.

Disclaimer

Všetky texty a odkazy boli starostlivo skontrolované a neustále aktualizované. Aj keď sa snažím na tomto webe poskytovať presné a úplné informácie, neprehlasujem, neručím ani neručím za to, že informácie poskytované na tomto webe sú presné, úplné alebo aktuálne. Vyhradzujem si právo meniť informácie na tejto stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia a nezaväzujem sa aktualizovať informácie uvedené na tejto stránke. Všetky odkazy na externých poskytovateľov boli skontrolované z hľadiska správnosti v čase ich zaradenia, ale ja nie som zodpovedný za obsah a dostupnosť webových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových odkazov. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah, a najmä za škody spôsobené obsahom odkazovaných stránok, zodpovedá poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje. Je irelevantné, či je škoda priama, nepriama alebo finančná alebo iná škoda, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku straty údajov, straty z používania alebo z iných dôvodov.

Ochrana osobných údajov

Nemôžem prevziať zodpovednosť za bezpečnosť prenosu údajov na internete, najmä prenos údajov prostredníctvom e-mailu predstavuje riziko prístupu tretích strán.

Akékoľvek použitie kontaktných údajov zverejnených treťou stranou na reklamné účely je týmto výslovne v rozpore. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaných reklamných alebo informačných materiálov.

Ak by jednotlivé nariadenia alebo formulácie tohto zrieknutia sa zodpovednosti boli alebo by boli neúčinné, zostávajúce nariadenia zostanú nedotknuté ich obsahom a platnosťou.

Cookies

Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve týchto webových stránok trvale alebo dočasne uložia do vášho počítača. Účelom cookies je najmä analyzovať použitie tejto webovej stránky na štatistické vyhodnotenie a neustále zlepšovanie.

V prehliadači môžete kedykoľvek zakázať súbory cookie v nastaveniach úplne alebo čiastočne. Ak sú cookies zakázané, možno nebudete mať prístup ku všetkým funkciám tejto webovej stránky.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP, ktorá je však pred uložením pomocou metódy _anonymizeIp () anonymizovaná, aby už nemohla byť priradená k portu), sa odošlú na server Google. presunuté do USA a uložené tam. Zhromažďujú sa tieto údaje: adresa a názov navštívenej stránky alebo stiahnutých súborov, rozlíšenie obrazovky, typ prehliadača, verzia prehliadača, veľkosť okna prehliadača, farebná hĺbka, jazyk prehliadača, doplnok Java je povolený alebo nie, verzia Flash a informácie o pôvod. Tento zoznam môže spoločnosť Google rozšíriť a odráža iba súčasné poznatky o analýze. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo pokiaľ tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nikdy nepriradí vašu adresu IP k iným údajom spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.